Осигуряване на качеството

Нашата политика за качество

Политиката на Kemig Glass е да поддържа високото качество на своите услуги и продукти.

Нашата цел е да доставяме продукти и свързани услуги. Които надхвърлят очакванията на нашите клиенти.

Всички продукти и услуги ще отговарят на изискванията на клиентите. Това ще стане чрез поддържане на близки отношения с клиентите и чрез насърчаване на добра комуникация.

Висшето ръководство гарантира, че тази декларация за качество е подходяща за организацията и ще бъде постигната чрез:

● Осигуряване на рамка за установяване и преглед на целите за управление и качество.
● Комуникирайте политиките и процедурите в рамките на организацията.
● Осигуряване на обучение и развитие на служителите и използване на най-добрите практики.
● Получаване на обратна връзка с клиентите и непрекъснато подобряване на процесите, отговарящи на нуждите на организациите. Подобряване на ефективността на системата за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015.