Материал

Балансирането на визията на марките със съвместимостта на пакетите може да окаже голямо влияние върху използваните материали за вашия пакет. Ние предлагаме еко-опаковки, стъклени материали, които могат да се използват в складови опаковки, и ние сме щастливи да се консултираме и да предоставим насоки за избор и декорация на материали въз основа на вашите нужди на марките.

Home -Material

СТЪКЛО

Стъклото е некристално аморфно твърдо вещество, което често е прозрачно. Стъклото може да се формова и декорира по начини за изготвяне на изявления и предлага отлична химическа устойчивост и бариерни свойства за опаковане.